12 Mayıs 2014 Pazartesi

0

ISO 9001’in Tarihi

 • 12 Mayıs 2014 Pazartesi
 • dezda
 • Share

 • Kalite standartlarının ortaya çıkışı II. Dünya Savaşı’na dayanır. Amerika’da satın alınan ordu malzemeleri için belirli bir standart belirlenmiş, böylelikle de ilk kalite standardı çalışmaları 1963’te MIL/Q/9858 adı ile başlamıştır. Ardından NATO üyesi ülkelerde 1968’de Müttefik Kalite Güvence Yayınları adı ile AQAP standartları uygulanmaya başlanmıştır.

  1970’lerin sonunda İngiltere’de, AQAP standartlarını örnek alan BS 5750 Standardı geliştirilmiştir. İngiltere’yi takip eden diğer Avrupa ülkeleri de kalite standartları geliştirmiş, ancak ülke uygulamaları birbirinden farklı olmuştur. Bu farklılıklar sadece Avrupa ülkelerinde değil Amerika ve Japonya’da da görülmüştür. Bu amaçla farklılıkları ortadan kaldırmak için Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Standards Organization / ISO) içerisinde bir komisyon kurularak ortak standartlar geliştirme çalışmaları başlamıştır. Kurul büyük bir çalışma başlatmış ve ISO 9000 serisi standartlarını ortaya çıkartmıştır.

  Standart ilk defa 1987’de Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlanmıştır. Bu standart, 3 alt standarttan meydana gelmiştir. Bunlar ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003’tür. Bu standartlar, daha çok üretimin doğru şekilde yapılması ve hata yakalama konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.

  Standart ilk defa 1994 yılında değişime uğramıştır. Bu değişimle diğer konulara ek olarak hata önleme konusu üzerinde durulmuştur. Sonraki revizyon ise 2000 yılında olmuştur. Bu yenilenme ile birlikte ISO 9002 ve ISO 9003 standartları güncelliğini kaybetmiştir. ISO 9001 ana standardını destekleyen diğer standartlar ISO tarafından yayımlanmıştır (ISO 9004, ISO 19011 gibi). 2008 yılında gerçekleşen revizyon ise küçük çaplı olmuştur. Karmaşık konuların açıklığa kavuşturulması amacıyla yapılan revizyon, 15 Kasım 2008 tarihinde ISO tarafından yayımlanmıştır.

  0 Responses to “ISO 9001’in Tarihi”

  Yorum Gönder

  Subscribe