13 Mayıs 2014 Salı

0

ISO 9001 Prensipleri Nelerdir?

 • 13 Mayıs 2014 Salı
 • dezda
 • Share
 • ISO 9001 serisi, uluslararası kalite yönetim standardizasyonu sağlamak amacıyla geliştirilmiş standartlardır. ISO 9000 serisi maliyetlerin azaltılması, verimliliğin artması, müşteri ilişkilerinin gelişmesi, güçlü rekabet, toplam kalitenin sürekli iyileştirilmesi gibi konularda işletmeye fayda sağlamaktadır.

  ISO 9001 serisinin dayandığı bazı temel ilkeler vardır. Bunları maddeler halinde kısaca açıklayalım.
  ·         Müşteri odaklılık: İşletmeler, müşterilerin ihtiyaçlarını, müşteri ihtiyaç ve tercihlerindeki değişimleri  iyi anlamalıdır. Müşterinin ne istediği iyice kavranarak, müşteri beklentilerinin ötesine geçmek için çaba harcanmalıdır.
  ·         Liderlik: Liderler, takım çalışmasına inanacak, takımı organize etme kapasitesine sahip, güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak, alınacak kararlarda çalışanların da fikrine başvuracak, müşteri ihtiyaçlarını iyi anlayacak ve buna göre ürün yaratma konusunda çaba harcayacak, kuruluşun hedefine ulaşmasında gereken çabayı gösterecek karaktere sahip olmalıdır.
  ·         Çalışanların Katılımı: Çalışan her seviyedeki personelin yönetime katılmasına izin verilmelidir. Çalışan kuruluş için bir değerdir ve çalışanın yetenekleri işletmenin yararına kullanılmalıdır.
  ·         Süreç Yaklaşımı: Sonuçlara başarılı bir şekilde ulaşmada, faaliyetlerin bir süreç olarak yönetilmesi daha etkili olmaktadır. Bu kapsamda “planla, uygula, kontrol et, önlem al” (PUKÖ) döngüsü uygulanabilir.
  ·         Sistem Yaklaşımı: Faaliyetler sistem olarak belirlenmeli ve yönetilmelidir.
  ·         Sürekli İyileştirme: İşletmenin tüm performansı sürekli iyileştirilmelidir. İşletmenin kalıcı bir hedefi olmalı ve sonuçlar sürekli iyileştirilmelidir.
  ·         Karar Verme: Verilen kararların etkili olması için olası seçenekler araştırılmalı, incelenmeli, değerlendirilmeli ve en uygun olanı seçilmelidir.
  ·         Tedarikçi İlişkileri: İşletmeler tedarikçilere bağlı durumdadırlar, bu yüzden tedarikçilerle ilişkiler en üst düzeye çıkartılmalıdır.

  Daha detaylı bilgi için: ISO 9001

  0 Responses to “ISO 9001 Prensipleri Nelerdir?”

  Yorum Gönder

  Subscribe